Hướng dẫn nhập danh sách khách hàng cũ lên Vtiger

blank

A. LỜI NÓI ĐẦU

Việc có 1 danh sách khách cũ quản lý trên excel và muốn chuyển lên CRM quản lý một cách nhanh chóng được phần mềm hỗ trợ thực hiện bằng việc IMPORT

Người dùng có thể thực hiện IMPORT dữ liệu ở các module Đầu mối, Liên hệ hoặc Tổ chức

B. CÁCH THỰC HIỆN

1. Chuyển bị file danh sách cũ từ excel chuyển lên Google Sheet

  • Có thể upfile lên Google Sheet (Google Driver)
  • Có thể copy và dán nội dung vào 1 trang google sheet trắng

Dữ liệu khách hàng cần được trình bày dưới dạng hàng, mỗi hàng gồm tất cả thông tin của  1 Khách hàng quản lý trên CRM

blank

2. Tải file xuống dưới dạng .csv

Tệp / Tải xuống /

blank

3. Truy cập module Tiềm năng (Đầu mối)

Click Nhập dữ liệu để bắt đầu vào chức năng IMPORT

blank

blank

4. Select file danh sách dạng csv đã tải về

blank

5. Chọn cách xử lý với các bản ghi trùng lặp

Tại bước này có thể ấn Skip để bỏ qua nếu k có thông tin trùng lặp

blank

6. Ánh xạ các trường thông tin

Chọn ánh xạ trường thông tin trên file excel csv tương ứng với trên CRM (nếu tên trường khác Tiêu đề thì sẽ cần chọn lại thủ công)

Click Import để tiến hành nhập dữ liệu.

blank

7. Màn hình view trạng thái của tiến trình Import

Click Finish để hoàn thành

blank

Kết quả danh sách đã được import thành công lên CRM

Có thể click vào Tên của từng KH để vào xem/sửa lại chi tiết thông tin KH

blank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *