FORGOT YOUR DETAILS?

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

TÊN MIỀN VIỆT NAM ĐĂNG KÝ MỚI GIA HẠN
.vn (3 ký tự trở lên) 750.000đ 470.000đ
.com.vn 630.000đ 340.000đ
.net.vn | .biz.vn 630.000đ 340.000đ
.name.vn 75.000đ 45.000đ
.com  299.000đ 299.000đ
.co  735.000đ 735.000đ
.com.co  475.000đ 475.000đ
.io  1.356.000đ 1.356.000đ
.asia  350.000đ 350.000đ
.tv | .ws  700.000đ 700.000đ
.org.vn | .gov.vn  | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .ac.vn | .health.vn | Tên miền địa giới hành chính 400.000đ 200.000đ
.vn (1 ký tự) 42.350.000đ 42.000.000đ
.vn (2 ký tự) 11.350.000đ 11.000.000đ
Tên miền tiếng Việt  50.000đ 50.000đ

 

BẢNG GIÁ HOSTING

 

TOP