Vtiger support: Tạo cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng

Tổng hợp lịch hẹn

Tổng hợp lịch hẹn

Hẹn gặp trao đổi với khách hàng là một phần công việc quan trọng nhất của sale. Với bài viết Vtiger support: Tạo cuộc hẹn với khách hàng tiềm năng sẽ giúp bạn hiểu cách lên lịch các cuộc hẹn, đặt thông báo để không bỏ lỡ lịch hẹn và lên kế hoạch những việc cần làm khi gặp khách hàng.

Vtiger module tạo cuộc hẹn với khách hàng 

Vtiger support: Tạo cuộc hẹn với khách hàng

Truy cập vào phần mềm quản lý khách hàng Vtiger, sẽ không khó khăn để bạn lên lịch một cuộc hẹn, cuộc gọi hoặc lên lịch gửi email, sms ngay với 1 cú click. Bạn có thể lên lịch và chỉ cần chia sẻ URL của trang cuộc hẹn với những người có liên quan trong dự án thì tất cả những người có trách nhiệm thực hiện dự án, công việc đó sẽ nhận được thông báo thông qua phần mềm vtiger CRM. Vtiger module tạo cuộc hẹn với khách hàng sẽ tự động tạo cuộc hẹn và nhắc nhở những người tham dự về cuộc hẹn sắp tới.

Trao đổi hiệu quả hơn với danh sách câu hỏi được chuẩn bị sẵn.

Có cuộc trao đổi hiệu quả với danh sách câu hỏi được chuẩn bị sẵn

Dù là một cuộc họp nội bộ giữa các thành viên dự án, cuộc gặp gỡ để khai thác nhu cầu của khách hàng hay là một buổi trưng bày và giới thiệu sản phẩm nếu có sự chuẩn bị trước thì khả năng thành công và hiệu quả công việc sẽ được nâng cao hơn rất nhiều. Vtiger support: Tạo cuộc hẹn với khách hàng cũng có công cụ để bạn tạo các danh sách câu hỏi tìm hiểu nhu cầu khách hàng.

Thông báo nhắc lịch hẹn

Nhắc lịch hẹn khách hàng

Dù là cuộc họp nội bộ doanh nghiệp hay cuộc gặp gỡ với khách hàng khi đã được thêm vào thành viên cuộc họp thì hệ thống sẽ gửi email nhắc nhở cho tất cả những người tham dự theo như lịch trình đã được sắp xếp tránh hiện tượng bỏ quên những cuộc họp quan trọng. Chỉ cần bạn tạo cuộc họp có trên vtiger opensource và cài đặt thời gian cần trước và sau cuộc họp thì Vtiger sẽ thông báo nếu như có sự trùng lặp công việc khác với cuộc họp đã được tạo.

Hy vọng với bài viết Vtiger support: Tạo cuộc hẹn với khách hàng đã giúp bạn việc sắp  xếp thời gian và công việc  trở nên chuyên nghiệp hơn, hiệu suất công việc trở nên cao hơn tạo được uy tín với khách hàng.