Ra quyết định tốt hơn với báo cáo Vtiger CRM

blank

Báo cáo Vtiger CRM là công cụ mạnh mẽ giúp cho các nhà quản lý có thể ra quyết định một cách nhanh chóng. Là một phần mềm quản lý quan hệ khách hàng, nó cung cấp cái nhìn tổng quan về các luồng dữ liệu khách hàng như: thông tin liên hệ mới, tạo cơ hội mới, theo dõi tiến độ dự án, kết thúc giao dịch, tạo báo giá và hóa đơn, lên lịch hoạt động và hơn thế nữa. Các Báo cáo từ Vtiger CRM sẽ cho bạn một bản tóm tắt ngắn gọn để bạn ra quyết định cho hoạt động kinh doanh của mình. Có 3 kiểu dữ liệu báo cáo bạn có thể lựa chọn: Báo cáo chi tiết, báo cáo Pivot và Biểu đồ.

Báo cáo Pivot

Báo cáo Pivot

Báo cáo Pivot của Vtiger CRM là một báo cáo nâng cao mà bạn có thể sắp xếp các dữ liệu trên nhiều chiều để hiểu rõ hơn. Bạn có thể sử dụng báo cáo lặp lại hàng tháng để đánh giá số lượng khách hàng tiềm năng, số lượng khách hàng ở một thành phố, số doanh thu trong tháng…

Báo cáo Vtiger CRM chi tiết

báo cáo Vtiger CRM chi tiết

Giống như excel, là một báo cáo dạng bảng đầy đủ các thông tin chi tiết. Bạn có thể sử dụng báo cáo Vtiger CRM để theo dõi liên hệ theo tổ chức, khách hàng theo kênh, chiến dịch quảng cáo, chi tiết sản phẩm…

Báo cáo dạng biểu đồ

Báo cáo hình cột

Trong báo cáo Vtiger CRM, bạn có thể lựa chọn sử dụng nhiều dạng biểu đồ: biểu đồ đường, hình tròn, hình cột. Báo cáo dạng biểu đồ giúp bạn dễ so sánh đánh giá và ra quyết định hơn. Bạn cũng có thể ghim các biểu đồ này ra trang chủ của phần mềm để theo dõi thường xuyên.

Báo cáo Vtiger CRM hoạt động như một nguồn thông tin đầy đủ nhất cho tất cả những dữ liệu liên quan đến khách hàng của Công ty bạn. Vtiger opensource lưu trữ tất cả các dữ liệu như Marketing, bán hàng, dịch vụ khách hàng, tồn kho, email, tài liệu …tập trung tại một nơi. Ngoài việc thoải mái tùy biến tạo ra các báo cáo bạn cần, bạn cũng có thể đi sâu vào từng chi tiết dữ liệu để ra quyết định một cách chính xác nhất.

Bạn cũng có thể tạo ra các báo cáo Vtiger CRM ngày, tuần, tháng, quý hoặc năm, rồi lên lịch để nhận được các báo cáo này qua email. Bạn cũng có thể chia sẻ các báo cáo tùy chọn với các thành viên trong nhóm của mình bằng cách gửi các báo cáo qua email cho nhóm của bạn.

báo cáo từ phần mềm Vtiger