Vtiger được trao chứng nhận bảo mật thông tin ISO 27001

ISO 27001

ISO 27001

Vtiger đã được trao chứng nhận ISO 27001, một tiêu chuẩn bảo mật thông tin được quốc tế công nhận, đảm bảo các dịch vụ đáp ứng nhu cầu bảo mật dữ liệu của khách hàng thông qua hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả. Mặc dù luôn tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật mạnh mẽ, hoạt động thực tiễn của Vtiger cuối cùng cũng được chứng nhận là đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế công nhận.

Chứng nhận này đảm bảo rằng khách hàng sử dụng phầ mềm Vtiger có thể tin tưởng rằng, những thông tin có giá trị nhất đối với họ, cho dù về cá nhân hay tài chính, đều an toàn trên Vtiger CRM. Điều này còn thể hiện cam kết của Vtiger là sẽ cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng và còn đầu tư tiếp tục vào công nghệ, phát triển, quy trình và thủ tục.

ISO 2700 là gì?

blank

Nhóm tiêu chuẩn ISO / IEC 27000 giúp các tổ chức bảo mật tài sản thông tin. ISO / IEC 27001 là một tiêu chuẩn quản lý bảo mật để chỉ rõ các hành động tốt nhất về quản lý bảo mật và kiểm soát bảo mật toàn diện. Chứng nhận này yêu cầu sự xây dựng và triển khai chương trình bảo mật chuyên sâu, bao gồm sự xây dựng và triển khai của Hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS) cái mà xác định cách thức làm thế nào mà một tổ chức như Vtiger có thể duy trì sự quản lý bảo mật một cách toàn diện.

Việc tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 27001 có nghĩa là gì?

Chứng nhận ISO 27001 đảm bảo rằng Vtiger đã quản lý an toàn các tài sản của mình như thông tin tài chính, sở hữu trí tuệ, chi tiết nhân viên hoặc thông tin được ủy thác cho công ty chúng tôi bởi các bên thứ ba.

Tiêu chuẩn bảo mật quốc tế được công nhận rộng rãi này chỉ ra rằng:

  • Vtiger đã đánh giá một cách có hệ thống về các rủi ro bảo mật thông tin của mình, có tính đến tác động của các mối đe dọa và những lỗ hổng.
  • Vtiger thiết kế và triển khai một bộ kiểm soát bảo mật thông tin toàn diện và các hình thức quản lý rủi ro khác để giải quyết các rủi ro bảo mật của khách hàng và xây dựng.
  • Vtiger có một quy trình quản lý bao quát để đảm bảo rằng các kiểm soát bảo mật thông tin đáp ứng được nhu cầu trên cơ sở liên tục.

Việc tuân thủ tiêu chuẩn ISO 27001 có ý nghĩa lớn hơn rất nhiều việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nó tạo ra một văn hóa trong tổ chức và nâng cao tính chuyên nghiệp của nhân viên bằng việc theo đuổi những kỳ vọng với các mục tiêu để thành công trong kinh doanh.

Hãy gửi yêu cầu tư vấn triển khai phần mềm Vtiger để khám phá những tính năng mạnh mẽ của Vtiger CRM. Hotline Vtiger support tại Việt Nam: +84 964 738 895