Sắp xếp lại Danh sách và các Khối liên quan trên CRM

blank

Các Khối và Danh sách Liên quan – Related Blocks and Lists, là một tiện ích mở rộng hiện đại. Nó cho phép người dùng thêm các khối và danh sách mới trong một mô-đun bằng cách sử dụng các Trường và Bố cục Module( Module Layouts and Fields). Trong khi thêm một khối hoặc danh sách mới, hệ thống sẽ hỏi vị trí đặt Khối/Danh sách đó.
Tuy nhiên, sau một thời gian, người dùng muốn thay đổi vị trí của Khối/Danh sách liên quan. Việc này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng Bố cục Dạng xem Chi tiết (Detail View Layout) trong Module Layouts and Fields. Bài viết này được thực hiện để sắp xếp lại các danh sách và khối liên quan bằng cách sử dụng bố cục module

Hướng dẫn sắp xếp lại Danh sách và các Khối liên quan trên CRM

Lấy một ví dụ thực tế:
Người dùng đã tạo một khối liên quan mới với tên Nhà cung cấp (Vendors) trong Danh bạ, tại thời điểm tạo, Khối này được đặt ở cuối chi tiết liên hệ
Sắp xếp lại Danh sách và các khối liên quan trên CRM
Khi người dùng muốn đặt nó bên cạnh Thông tin cơ bản.
Để làm như vậy, hãy đi tới Settings > Module Management > Module Layouts & Fields
Chọn Detailed View Layout
Tìm khối liên quan mà bạn muốn thực hiện thay đổi vị trí. Trong trường hợp này là Nhà cung cấp – Vendors
blank
Xác định được Khối/Danh sách liên quan mong muốn
blank
Nhấp vào nút Chỉnh sửa/ Edit
Sử dụng menu thả xuống có nhãn là Thêm Sau (Add After). Chọn Khối mong muốn mà bạn muốn đặt sau đó
blank
Sau khi Lưu, Khối liên quan sẽ di chuyển đến vị trí cần thiết.
Tính năng này cho phép người dùng sắp xếp dữ liệu theo cách dễ dàng hơn. Vì vậy, hãy sử dụng tính năng này một cách linh hoạt tùy theo nhu cầu của sử dụng doanh nghiệp bạn nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *