Báo giá - Công ty Công nghệ và Tư vấn Doanh nghiệp INNOCOM
BẢNG GIÁ TÊN MIỀN
     
TÊN MIỀN VIỆT NAM ĐĂNG KÝ MỚI GIA HẠN
.vn (3 ký tự trở lên) 750.000đ 470.000đ
.com.vn 630.000đ 340.000đ
.net.vn | .biz.vn 630.000đ 340.000đ
.name.vn 75.000đ 45.000đ
.com  299.000đ 299.000đ
.co  735.000đ 735.000đ
.com.co  475.000đ 475.000đ
.io  1.356.000đ 1.356.000đ
.asia  350.000đ 350.000đ
.tv | .ws  700.000đ 700.000đ
.org.vn | .gov.vn  | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .ac.vn | .health.vn | Tên miền địa giới hành chính 400.000đ 200.000đ
.vn (1 ký tự) 42.350.000đ 42.000.000đ
.vn (2 ký tự) 11.350.000đ 11.000.000đ
Tên miền tiếng Việt  50.000đ 50.000đ

 

Bảng giá Hosting
blank

 

Bảng giá Email

blank

TOP