Thiết kế website miễn phí dành cho các tổ chức, cá nhân vì cộng đồng

Các tổ chức, cá nhân, học sinh, sinh viên đang có các hoạt động vì cộng đồng và đem lại lợi ích thiết thực cho xã hội vui lòng liên hệ và gửi thông tin đến Innocom để được hỗ trợ thiết kế website miễn phí.

Cách thức liên hệ

Vui lòng gửi những thông tin sau đây qua địa chỉ email hiepnh@innocom.vn :

  • Subject/ Tiêu đề mail: Đề nghị hỗ trợ thiết kế website – Tên tổ chức
  • Tên tổ chức
  • Giới thiệu qua về hoạt động tổ chức (trực thuộc, lĩnh vực hoạt động, thời gian hoạt động,…
  • Tên người liên hệ
  • Sđt liên hệ
  • Lời đề nghị hỗ trợ thiết kế website

Innocom hy vọng đây sẽ là một phần đóng góp nhỏ của chúng tôi cho các hoạt động xây dựng một cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.