Hướng dẫn Index Google nhanh cho website mới

Hướng dấn Index google nhanh cho website mới

  • Tạo 5 trang nội dung trong website. Website của bạn lên sóng, google vào mà không thấy gì thì rất lâu sau nó mới quay lại đấy.
  • Tạo link nội bộ ( internal link ) giữa các trang của bạn. Tức là trong các page, content ( bài viết ), bạn cần có anchor text và trỏ link về page khác trong site cả mình. Việc này giúp Bot Google di chuyển hết trong website của bạn để index link. Muốn hiểu tại sao thì bạn xem bài cách thức hoạt động của Google Spider
  • Hãy sử dụng template thống nhất để quản lý các trang nội dung. Chú ý các trang đều có menu phía trên.
  • Index nhanh bằng cách đưa trang web của bạn lên các mạng xã hội ( up link, share nội dung … ).
  • Comment trên những blog phổ biến (nhớ kèm theo link) để nâng mức phổ biến liên kết cho website mới của bạn
  • Tạo sitemap, đưa lên và ping XML Sitemap ( http://google.com/webmasters/sitemaps/ping?sitemap=XXXX ; đổi XXX thành link Sitemap trang web của bạn)
  • Tạo tài khoản Google Webmaster Central, và add sitemap vào.
  • Cài đặt Google Analytics.

Giúp Google index nhanh link, bạn hãy tạo 1 số quảng cáo Google Adwords

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *