1. Tôn chỉ hoạt động của chúng tôi

“GIVERS GAIN – CHO LÀ NHẬN”

Hợp tác trên cơ sở mang lại lợi ích thực cho khách hàng

Sự kết quả được đánh giá bằng sự thành công của khác hàng

 

  1. Sau 1 năm thành lập chúng tôi đã đạt được

 

150

10

100

Dự án Website chuyên nghiệp Dự án tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp Dự án truyền thông Online

Cùng nhiều dự án lớn nhở trong và ngoài nước

3.   Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, am hiểu Công việc kinh doanh và tư vấn tận tình. Chúng tôi xây dựng để tạo nên một môi trường làm việc có thể thổi bùng ngọn lửa sáng tạo trong mỗi thành viên và hỗ trợ nhau mang lại hiệu quả Công việc với trách nhiệm cao nhất, luôn lấy sự thành công của khách hàng làm thước đo công việc

cats

   4.    Khách hàng nhận xét về chúng tôi

1

“…I will keep playing and send you something if I see it. I really do like this site though, you’ve done a wonderful job, this looks way better than 99.99 % of the Vn websites out there.” (From Mr. John’s email)

Mr. John D. Brown – CEO

Công ty tư vấn, thiết kế Brown và Cộng sự (BAA) – baa.com.vn

2

“I hired Hiep to work with me on consulting project for BAA. He went through 3 rigorous selection rounds and was selected as the Designer for my website project. Hiep has the latest knowledge about web design technology and search engine optimisation that a lots of web designer in Vietnam overlooked or simply don’t have. Hiep is also very enthusiatic and cooperative individual when working with me. I would recommend his services to any company.”

Ms. Truong Thanh Huyen- Bussiness consultant

Công ty Result Driven SEO – Australia – resultdrivenseo.com.au

3

 “It is such a smart and diligent person that I have ever met. He (refers to Hiep) has broad understanding in SEO and E-marketing tools. Using his great curiosity of knowledge into work, he made me surprised from times to times about his new ideas and technical skills. However, the more achievements he got, the more humble he is. Working with him will always be efficient and effective.”

Ms. Trang Van- Business Development manager

Trung tâm Tiếng Anh Infocus – infocus.edu.vn

TranVanSon

“Dịch vụ đào tạo về kỹ năng bán hàng và thiết lập kênh phấp phối của công ty Innocom đã giúp đội ngũ nhân viên bán hàng của chúng tôi triển khai công việc một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. phát huy tối đa năng lực của từng nhân viên. Tôi chắc chắn sẽ sử dụng các dịch vụ tư vấn của Innocom trong chiến lược phát triển dài hạn của Niềm Tin Việt”

Mr. Trần Văn Sơn- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển công nghệ Niềm Tin Việt