Quảng cáo Google – Khách hàng Nupakachi

  • CLIENT Nupakachi Wedding
  • YEAR 2017
  • WE DID Quảng cáo Google
  • RESULTTạo quảng cáo banner và tìm kiếm tối ưu hiển thị để truyền thông thương hiệu Nupakachi và tiếp cận khách hàng tiềm năng có nhu cầu chụp ảnh cưới
    Quảng cáo Remarketing đến những đối tượng khách hàng đã từng vào Website của Nupakachi và khách hàng click vào quảng cáo từ trước
  • CATEGORY ,